VAB – vård av barn

När du måste stanna hemma från jobbet med ett sjukt barn kan du får ersättning via försäkringskassan. Det kallas vård av barn (VAB). Men du kan också "vabba" om du behöver bland annat följa med ditt barn till tandläkaren.


Vad är VAB?

”Vård av barn” eller VAB är en tillfällig föräldrapenning eller ersättning du får av försäkringskassan när du är borta från jobbet för att ta hand om ett sjukt barn. Det är även tillgängligt för dig som går miste om A-kassa för att du tar hand om ditt barn.

Idag används förkortningen VAB även som verb och man brukar säga att man ”vabbar” när man är hemma med sitt barn.

För att få VAB gäller att:

  • Barnet är över 8 månader, fram till dagen barnet fyller 12 år
  • Barnet är sjukt eller du måste följa med barnet till läkare, barnvårdscentral, tandläkare, barn- och ungdomspsykiatri, eller om barnets ordinarie vårdare är sjuk
  • Du är försäkrad i Sverige

Hur mycket ersättning kan jag få?

Ersättningen är ungefär 80 procent av din vanliga inkomst.

 

Hur många VAB-dagar kan jag ta?

Du kan som mest ta 120 VAB-dagar under ett år och den andra hälften (de sista 60 dagarna) gäller bara om barnet är sjukt men inte om barnets ordinarie vårdare är sjuk. Du kan också välja att vabba 75, 50, 25 eller 12,5 procent av dagen.

Från och med den åttonde sjukdomsdagen för ditt barn behöver du skicka in ett intyg från läkare till försäkringskassan. Även de dagar du inte jobbar (kanske lördag och söndag) räknas som sjukdomsdagar för barnet.

Kan jag dela med mig av mina VAB-dagar?

Om flera personer vill vabba för barnet kan de dela på VAB-dagarna men två personer kan inte få ersättning för samma barn och tid.

Hur ansöker jag om VAB?

Via försäkringskassan online kan du anmäla VAB och ansöka om ersättning. Du anmäler dig första dagen du stannar hemma och ansöker om ersättning när du är tillbaka på jobbet.

Om du ansöker senaste den 15e i månaden får du ersättningen den 25e samma månad. Om du ansöker efter den 15e får du ersättning den 25e i nästa månad.