Följdsjukdomar av förkylning

Förkylning kan leda till följdsjukdomar som öroninflammation, bihåleinflammation eller influensa. Det är inte alltid förkylningsvirus som sprider sig i kroppen utan andra virus eller bakterier som har lättare att orsaka sjukdom när immunförsvaret är trött.


Öroninflammation

Öroninflammation orsakas av bakterier inte av virus som vid förkylning. Men en förkylning kan leda till öroninflammation då virusinfektionen försämrar barnets immunförsvar i, bland annat, öronen. Det betyder alltså att barnet kan ha bakterier i öronen sedan innan förkylningen men som kroppen kunde hålla i schack. När förkylningen brutit ut orkar inte immunförsvaret kämpa emot längre. Då blossar öroninflammationen upp.

Öroninflammation ger ont i örat, feber, en känsla av lock för örat och sämre hörsel (detta går över efter infektionen).

Ibland spricker trumhinnan och vätska rinner ut ur hörselgången. Detta är inte farligt men kan kännas obehagligt och gör ofta mycket ont fram till att trumman spricker.

Eftersom öroninflammation orsakas av bakterier kan det behandlas med antibiotika men kan läka ut av sig själv. De allra flesta barn behandlas med antibiotika och beslutet om att behandla påverkas av till exempel allmäntillståndet, tecken på spridning eller om barnet har andra tillstånd som påverkar till exempel mellanörat.

De som alltid behandlas med antibiotika för öroninflammation är:

  • barn under ett år
  • barn under två år med inflammation i båda öronen
  • barn över tolv år och vuxna
  • barn med sprucken trumhinna

Bihåleinflammation

Bihåleinflammation är ovanligt bland barn då deras bihålor inte utvecklas helt förrän de är i tonåren. De bihålor som utvecklas först sitter vid näsan mellan ögonen. Dit kan en förkylning i näsans slemhinna sprida sig.

Om bihålorna blir inflammerade är det slemhinnan i bihålorna som svullnar upp. Kroppen producerar också slem där som ett försvar. Tecken på en bihåleinflammation i de så kallade silbenshålorna mellan ögonen är rodnad och svullnad kring ögonen.

Influensa

En förkylning kan också leda till influensa som ger plötslig hög feber, huvudvärk, muskelvärk och ont i halsen.

Barn visar ibland lite andra symptom än vuxna, till exempel diarré, illamående, kräkningar och magont. Influensa leder också lättare till vätskebrist bland barn. Riskgrupper för influensa kan vaccinera sig. Läs mer om det här.