RS-virus

En RS-infektion börjar oftast som en vanlig förkylning och blir sällan mycket värre för vuxna och äldre barn. Men små barn kan bli allvarligt sjuka och kan behöva sjukhusvård.


Smitta

Likt förkylningsvirus smittar RS-virus väldigt lätt. Spridning av viruset är också vanligare under vinterhalvåret.

Tidiga symptom

Först visar sig en RS-infektion som en vanlig förkylning med symptom som snuva, hosta, lindrig feber och irriterade eller röda ögon.

Senare symptom

Med tid kan en del barn utveckla svårare hosta med ansträngd andning som låter väsande eller pipande. Segt slem bildas i näsan och luftrören. Barnet orkar inte äta eller dricka, speciellt för att det är svårt att andas genom näsan. Små barn kan även få andningsuppehåll, då ska du ringa 112 direkt. 

Barn yngre än sex månader kan få svåra besvär om viruset tar sig ner i de minsta luftrören och orsakar en infektion även där.

En förkylning går ofta över på en till två veckor men en RS-infektion kan ta upp till en månad att gå över. Den absoluta majoriteten av barn klarar sig hemma medan en liten andel av spädbarn med RS-infektion kan kräva sjukhusvård.

Undersökning för att konstatera RS-virus

För att undersöka om ditt barn har smittats med RS-virus tas ett prov av slemmet i näsan eller svalget som analyseras på labb.

Ibland behöver barnet sjukvård

Små barn med RS-infektion kan behöva hjälp att få i sig vätska och näring på sjukhus. De kan också behöva andningshjälp med bland annat syrgas.

Särskilda riskgrupper för RS-infektion är:

  • Barn under två månader
  • Barn födda mer än fem veckor för tidigt (och fram till ett års ålder)
  • Barn med immunbrist
  • Barn under två år med kronisk lungsjukdom, hjärtsjukdom eller neurologisk sjukdom

Föräldrar med barn i riskgrupp kan ha koll på information från Folkhälsomyndigheten som meddelar när RS-säsongen är igång. De ger även förutsägelser om hur kraftig smittan kommer vara det året.

Du kan också be om tips och råd av en läkare inför RS-säsongen. I vissa fall, då barnet ingår i en riskgrupp, kan förebyggande behandling ges. Då används virushämmande läkemedel.

Sök vård direkt om barnet:

  • har symptom och tillhör en riskgrupp
  • är ovanligt trött och du har svårare att få kontakt
  • har ansträngd andning
  • har blek eller blåaktig hud
  • inte orkar äta eller dricka