Tredagarsfeber

De flesta barn mellan tre månader och två år får någon gång tredagarsfeber. Det är en ofarlig virusinfektion som bara kan göra barnet sjukt en gång, sen blir de immuna.


Tredagarsfeber är en virusinfektion som drabbar många barn någon gång mellan tre månaders ålder och två år. Viruset är ett typ av herpesvirus och smittar väldigt lätt via droppar i luften eller via direktkontakt.

Det är ovanligt att barn under tre månader drabbas då de har antikroppar från mamman som skyddar dem. När barnet har fått tredagarsfeber blir de immuna och drabbas inte igen.

Symptom – feber och utslag

Det tar mellan 5-15 dagar från att barnet smittas till att symptom börjar. Det som utmärker sjukdomen är, som namnet säger, feber i tre dagar.

Så här ser sjukdomens utveckling ut:

  1. Barnet får först feber, den stiger snabbt upp till 40 grader.
  2. Barnet är annars piggt och äter och leker som vanligt, kanske märks lätt snuva eller hosta.
  3. Febern försvinner och då kommer ibland utslag på mage, rygg och hals men de kliar inte (många barn får bara feber utan utslag).
  4. Utslagen försvinner inom några dagar eller redan på några timmar, vissa barn får inte utslag.

Behandling vid tredagarsfeber

Sjukdomen går oftast över av sig själv och behöver ingen behandling.

När barnet har feber ska de vara hemma och vila, helst inte anstränga sig för mycket. Kom ihåg att ge barnet vätska ofta då de lätt blir uttorkade vid feber.

Febernedsättande kan ges om det behövs. Paracetamol är lämpligt för barn över tre månader, ibuprofen kan ges till barn över sex månader. Prata alltid med en läkare innan du ger läkemedel till ett barn under sex månader.

Sök vård om

  • Barn under tre månader får feber över 38 grader
  • Barn mellan tre och sex månader får feber över 39 grader
  • Barn i alla åldrar får feber över 41 grader